Menu:


 

KATOĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Informācija:

·        Darbojas kopš 1963. gada 1. augusta.

·        Mācību valoda – latviešu.

·        Tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma.

·        Īpaša uzmanība tiek veltīta ētiskajai un kristīgajai audzināšanai, kas sekmē bērnos ticības, mīlestības, labestības īpašību attīstību.

Tradīcijas un svētki

·         Gadskārtu svētki;

·         Zinību diena;

·         Latviešu folkloras svētki;

·         Izteiksmīgās runas, konkursi grupās,

·         Vecvecāku svētki;

·         Teātra dienas;

·         Mātes un Ģimenes diena.

Interešu izglītība:  Ticības mācība.

Tiek piedāvāta arī dežūrgrupa.

 

Mērķa grupa:            bērni vecumā no 2 līdz 7 gadiem
Darba laiks:               no plkst. 7.00 līdz 17.30

 

Kontakti:

Adrese: 18. novembra iela 27, Rēzekne, LV-4600
Tālr./fakss: +371 64622948
E-pasts: katolu_pii@rezekne.lv

 

 

 

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze