Menu:

 

 

RĒZEKNES - AGLONAS DIECĒZES
KANDIDĀTI UZ PRIESTERĪBU
(2016./2017. m. g.)

 

 

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs

Filozofijas studiju programma

 

I kurss

  –

II kurss

Ņikitins Gregorijs (1967) – Daugavpils Jēzus Sirds draudze


Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas Institūts

Teoloģijas studiju programma

 

I kurss

Kārklis Lauris (1991) – Līvānu sv. erceņģeļa Miķeļa draudze

Mareks Brenčs (1991) – Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze

 

II kurss

Kārklis Mārtiņš (1994) – Līvānu sv. erceņģeļa Miķeļa draudze

 

III kurss

Rajeckis Jānis (1993)  Bērzgales Dieva Apredzības draudze

 

IV kurss

  –

Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze