Menu:


 

DIECĒZES VĒSTURE


Rēzeknes - Aglonas diecēze tika nodibināta pēc pāvesta Jāņa Pāvila II rīkojuma 1995. gada 2. decmbrī. To izveidoja, atdalot no Rīgas arhidiecēzes Latgales novadu. Par jaunizveidotās diecēzes pirmo bīskapu kļuva Jānis Bulis.

Jānis Bulis dzimis 1950. gada 17. augustā Latgalē, Ludzas novada Brigu pagasta Brigos, Barisu mājās. Iegūstot vidējo izglītību, 1972. gadā iestājās Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā seminārā, kuru absolvēja 1977. gadā un tā paša gada 22. maijā Rīgas svētā Jēkaba katedrālē kardināls, toreiz vēl bīskaps Julijans Vaivods Jāni Buli ordinēja par priesteri. Bijis vikārs un prāvests Daugavpilī, prāvests Rēzeknē un Dukstigalā, Rīgā, Ludzas draudzes prāvests un dekanāta dekāns.

1991. gada 24. jūnijā Jānis Bulis Liepājas svētā Jāzepa katedrālē tika konsekrēts par Liepājas diecēzes bīskapu, konsekrēja Svētā Krēsla sūtnis arhibīskaps Frančesko Kalasuono, asistējot bīskapiem Jānim Cakulam un Vilhelmam Ņukšam. 

Kopš 1996. gada 6. janvāra Romas katoļu Baznīcas  Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps. 

Kopš 2011. gada 18. oktobra Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs

2012. gada 13. aprīlī Ordeņu kapituls piešķīra  bīskapam Jānim Bulim II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem Latvijas valsts labā.
 

Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze