Menu:

 

 

„GAISMAS TAKA”
Rēzeknes - Aglonas diecēzes un Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības kopīgi izdotajā laikrakstā
„Gaismas Taka” var lasīt par aktualitātēm diecēzē un Latgales novadā. Par ziedojumiem to ir iespējams iegādāties draudžu grāmatu galdos.

Lasīt iepriekšējos „Gaismas Taka” numurus„MĀRAS ZEMES KALENDĀRS”


 „Māras zemes kalendārā” ir iespējams sekot līdzi ne tikai Baznīcas liturģiskajam gadam un valsts nozīmīgākajiem svētkiem, bet arī baudīt diecēzes dzīves notikumu svarīgākos notikumus fotohronikā, kā arī tajā ir atrodama diecēzes garīdznieku un katolisko izglītības iestāžu kontaktinformācija un citas noderīgas lietas.
„BAZNĪCAS LITURĢISKAIS KALENDĀRS”
Baznīcas lturģiskais kalendārs jeb rubricella  ir ikgadējs Vatikāna izdevums, kurā sniegti norādījumi garīdzniekiem Baznīcas liturģijas svinēšanā. 

„KATŌĻU DZEIVE”„Katōļu Dzeive” ir viens no senākajiem katoliskajiem izdevumiem Latvijā. 

 

  

Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze