Menu:RĒZEKNES – AGLONAS DIECĒZES DRAUDŽU SARAKSTS


Prāvestu kontaktinformācija atrodama sadaļā: Garīdznieku saraksts


Aglona

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas bazilika
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304, e-pasts: ab@aglonasbazilika.lv
Prāvests: Abrickis Daumants
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00, 12:00, 19:00; darbd. pl. 7:00, 12:00, 19:00.


Papildinformācija: pārvaldnieka tālr.: +371 65381255, fakss +371 65381274,

e-pasts: abd@aglonasbazilika.lv;
Klostera viesnīcas un Tūrisma informācijas centra atbildīgā Elvīra Ūgaine, tālr.: +371 65381109, +371 29185998, e-pasts: abv@aglonasbazilika.lv;
Kora skolas direktore Ieva Lazdāne, tālr.: +371 26596244, e-pasts: aks@aglonasbazilika.lv;
Katoļu ģimnāzijas direktore Anita Placinska, tālr.: +371 29377165, e-pasts: akg@aglonasbazilika.lv. 

Aizpūre

Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas – ticīgo Palīdzības draudze
Adrese: Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Prāvests: Justs Antons
Svētā Mise: mēn. I svētd. un svētkos pl. 9:00. 

Ambeļi

Ambeļu sv. Jura draudze
Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: Aglonietis Andrejs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:00; aug. I svētd. kapusvētki pl. 12:00.
Draudzes svētku d.: sv. Jura, sv. Pētera un Pāvila sv., sv. Portiuncula d. (aug. I svētd.).

Andrupene

Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas skapulāra Karalienes draudze
Adrese: Dagdas iela 4, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687
Prāvests: Voverovs Jānis
Svētā Mise: svētd. /svētku d. pl. 12:00; darbd. pl. 8:00. 
Draudzes svētku d.: sv. Kazimira d. (svētd. pēc 16.07.), sv. Pētera un Pāvila sv., Skapulāra Dievmātes sv. (svētd. pēc 16.07.), Vissv. J. Marijas Uzņemš. Debesīs (svētd. pēc 15.08.), sv. Franciska no Asīzes stigmatu piem. (17.09.), Rožukroņa Karalienes sv. (okt. I svētd.).

Andzeļi

Andzeļmuižas sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696
Prāvests: Sprukts Andris
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:00.

Arendole

Arendoles Dievmātes draudze
Adrese: Arendole, Rožkalnu pag., Varkavas nov., LV-5308
Prāvests: Sivickis Mihails
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00.

Asūne

Asūnes sv. Krusta Pagodināšanas draudze
Adrese: Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676
Prāvests: Turonoks Pāvels
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00.

Atašiene

Atašienes Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Atašiene, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211
Prāvests: Naglis Viktors
Svētā Mise: svētd. pl. 9:00, svētku d. pl. 12:00.
Draudzes svētku d.: Sāpju Dievmātes, Debesbraukšanas sv., sv. Annas d., sv. Kārļa Boromeja d. 

Augškalne

Augškalnes Svētās Ģimenes draudze
Adrese: Augškalne, Ambeļu pag., Daugavpils nov., LV-5438
Prāvests: Aglonietis Andrejs
Svētā Mise: katru II svētd. pl. 14:00.
Draudzes svētku d.: Jēzus Sirds sv., Sv. Ģimenes sv. 

Augustova

Augustovas sv. Elizabetes draudze
Adrese: Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
Prāvests: Misjūns Oļģerts
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 12:00. 

Auleja

Aulejas sv. Marijas Magdalēnas draudze
Adrese: Auleja, Aulejas p.n., Krāslavas nov., LV-5681
Prāvests: Bečs Jānis
Svētā Mise: svētd. pl. 12:00; darbd. pl. 8:00.

Ārdava

Ārdavas Kristus Karaļa draudze
Adrese: Ārdava, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5329
Prāvests: Aglonietis Antons
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 8:30.

Balbinova

Balbinovas Vissvētākās Trīsvienības draudze
Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664
Prāvests: Alferovs Genādijs
Tālr.: +371 26263061
Svētā Mise: svētd. pl. 12:00 (PL), bet mēn. I svētd. LV; darbd. pl. 9:00 (PL); 

Balta

Baltas sv. erceņģeļa Miķeļa kapela
Adrese: Jaundome, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Apkalpo: Odiņš Pāvils
Svētā Mise: kontaktēties ar prāvestu.

Baltinava

Baltinavas Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas draudze
Adrese: Liepu iela 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594
Prāvests: Prikulis Staņislavs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11:00; darbd. pl. 8:00.

Balvi

Balvu Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4500
Prāvests: Klušs Mārtiņš
Svētā Mise: svētd. pl. 8:00, 11:00; svētkos (kas darbd.) pl. 7:00, 11:00, 19:00; darbd. pl. 7:00, sestd. arī 19:00 (maijs-sept.) vai 18:00 (okt-maijs).


Balvu veco ļaužu pansionāta kapela
Adrese: Celmene, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566
Apkalpo: Klušs Mārtiņš
Svētā Mise: katru 2. svētd. pl. 14:00.

Barkava

Barkavas sv. Staņislava draudze
Adrese: Parka iela 5, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834
Prāvests: Petrovskis Viktors
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00,; pirmd. pl. 18:30, (otrd., trešd., piektd., sestd.) pl. 7:30 un cet. pl. 18:30 (adorācija pl. 17:30).

Beresne

Beresnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzimšanas (sv. Annas) draudze
Adrese: Beresņi, Svariņu pag., Dagdas nov., LV-5698
Prāvests: Kursītis Aivars
Svētā Mise:
 svētd. pl. 12:00.

Bērzgale

Bērzgales sv. Annas draudze
Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Rēzeknes nov., LV-4612
Prāvests: Jonāns Andris
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00; darbd. pl. 8:00.

Bērzgale (Aglonas dekanātā)

Bērzgales Dieva apredzības draudze
Adrese: Bērzgale, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Prāvests: Abrickis Daumants
Svētā Mise: meneša I un III svētd. pl. 9:30.
Draudzes svētku d.: Karmela kalna Dievmātes atlaidas. 

Bērži

Bēržu sv. Annas draudze
Adrese: Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576
Prāvests: Misjūns Oļģerts
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00. 

Bikava (Gaigalava)

Bikavas Vissvētākās Jēzus Sirds draudze
Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618,
Prāvests: Vigulis Ivars
Svētā Mise: svētd. pl. 11:00; darbd. pl. 8:30 un sestd. pl. 9:00. 

Borovka

Borovkas Dievmātes draudze
Adrese: Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651
Prāvests: Brūvers Guntis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13:30 un piektd. pl. 11:00.

Briģi

Briģu Vissvētākās Trīsvienības draudze
Adrese: Briği, Briğu pag., Ludzas nov., LV-5707
Prāvests: Kupčs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8:00.

Brodaiži

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudze
Adrese: Brodaiži, Pilda, Ņuksu pag., Ludzas nov., LV-5730
Prāvests: Klimons Ringolds
Svētā Mise: mēn. III svētd. pl. 12:00.

Bukmuiža (Ezernieki)

Bukmuižas sv. Ludviga draudze
Adrese: Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692
Prāvests: Sprukts Andris
Svētā Mise: svētd. pl. 9:30; darbd. pl. 8:00.

Cibla (Eversmuiža)

Eversmuižas sv. Andreja draudze
Adrese: Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Prāvests: Justs Antons
Svētā Mise: svētd. pl. 11:00; darbd. pl. 8:00.
Draudzes svētku d.: sv. Andreja sv. 

Ciskādi

Ciskādu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Prāvests: Petrovskis Imants
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:00; darbd. pl. 7:30.

Dagda

Vissvētākās Trīsvienības draudze
Adrese: Alejas iela 2, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674
Prāvests: Odiņš Pāvils
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:30; darbd. pl. 18 (ziemā) un 19:00 (vasarā).

Daugavpils

Daugavpils Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze
Adrese: A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5417
Prāvests: Mukāns Juris

Svētā Mise: svētd. pl. 9:30, 12:00, 16:00 un 17:30 (ziemā) un 19:00 (vasarā); svētku d. 9:30, 12:00, 17:30 (ziemā) un 19:00 (vasarā); darbd. pl. 7:00, 17:30 (ziemā) un 19:00 (vasarā).


Daugavpils Jēzus Sirds draudze
Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5421,

Mājaslapa: www.jsdraudze.lv; www.mariani.lv
Prāvests: Ševels Andris, MIC
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00 (PL), 12:00 (LV), 15:00 (RU); darbd. pirmd. pl. 7:30 (LV), otrd. 18:30 (PL), trešd. 18:30 (LV), cet. 7:30 (LV) un 18:30 (PL), piektd. 18:30 (LV), sestd. 7:30 (PL) un 18:30 (LV). Mēn. 11. dat. pl. 18:30 (Lurdas Dievmātes godam) un 13. dat. (Fatimas Dievmātes godam).
Draudzes svētku d.: Vissv. Jēzus Sirds sv., sv. Terēzes no Bērna Jēzus sv. (01.10.).
Vissv. Sakramenta adorācija: otrd.-sestd. pl. 17:30, cet. visu dienu un svētd. starp dievkalp.

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudze
Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5403
Prāvests: Sivickis Mihails
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:30, 12:00, 18:00 (ziemā) vai 19:00 (vasarā); darbd. pl. 7:00, 18:00 (ziemā) vai 19 (vasarā).
Draudzes svētku d.: Jaungads, Vissv.J.M. debesīs uzņemšanas sv., Vasarsv. 1.d., sv. Pētera un Pāvila sv., sv. Antona d.

Dricāni

Dricānu sv. apustuļu Simeona un Jūdas draudze
Adrese: Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Prāvests: Laureckis Māris
Svētā Mise: svētd. pl. 9:30; darbd. pl. 8:00, bet pirmd. pl. 16:30.

Dubna

Dubnas Vissvētākās Jēzus Sirds draudze
Adrese: Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443
Prāvests: Aglonietis Antons
Svētā Mise: sestd. pl. 9:30.

Dukstigals

Dukstigala Jaunavas Marijas draudze
Adrese: Čornaja pag., Rēzeknes nov., LV-4617
Prāvests: Zeile Pāvels, MIC
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 13:00. 

Feimaņi

Feimaņu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623
Prāvests: Broks Rinalds
Svētā Mise: svētd. pl. 15:00.

Ilzeskalns

Ilzeskalna kapela
Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov., LV-4619
Apkalpo: Kravalis Juris
Svētā Mise: 1 x mēn. pl. 12:00 (kontaktēties ar priesteri). 

Indrica

Indricas sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Lielindrica, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660
Prāvests: Alferovs Genādijs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00 (PL).

Istalsna

Istalsnas sv. Staņislava draudze
Adrese: Istalsna, Istalsnas pag., Ludzas nov., LV-5716
Prāvests: Klimons Ringolds
Svētā Mise: svētd. pl. 12:00 (izņemot mēn. III svētd.).

Istra

Istras Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudze
Adrese: Istra, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748
Prāvests: Mozga Arturs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15:00

Izvalta

Izvaltas sv. Annas draudze
Adrese: Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
Prāvests: Brūvers Guntis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 11:00; darbd. pl. 8:00.

Īdeņa

ĪDEŅA
Adrese: Īdeņas ciems, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Apkalpo: Vigulis Ivars
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 9:00. 

Jasmuiža

Jasmuižas sv. krusta pagodināšanas draudze
Adrese: Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305
Prāvests: Pujats Onufrijs
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00.
Draudzes svētku d.: Vasarsvētki, sv. Krusta pagodināšanas sv., Kristus Karaļa sv., sv. Jura d. - tuvākā svētd. 

Jaunstružāni

Jaunstružānu lūgšanu vieta
Adrese: Stružāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
Apkalpo: Laureckis Māris
Svētā Mise: mēn. II piektd. pl. 10:00. 

Kalupe

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta draudze
Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450, 
www.kalupe.ucoz.lv
Prāvests: Aglonietis Antons 
Svētā Mise: svētd. pl. 12:30; darbd. pl. 8:00.

Kaunata

Kaunatas Vissvētākās Jaunavas Marijas draudze
Adrese: Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622
Prāvests: Broks Haralds
Svētā Mise: svētd. pl. 11:00; darbd. pl. 8:00. 

Kombuļi

Kombuļu sv. Jāzepa draudze
Adrese: Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656
Prāvests: Bečs Jānis
Mob. 29378955
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00.

Konstantinova

Konstantinovas sv. krusta paaugstināšanas lūgšanu vieta
Adrese: Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680
Prāvests: Odiņš Pāvils
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Svētā Mise: mēn. III svētd. pl. 15.30.

Krāslava

Krāslavas sv. Ludvika draudze
Adrese: Sv. Ludvika lauk. 2, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Prāvests: Voroņeckis Eduards
Tālr. 65623939, 65624422, eduardsvoroneckis@inbox.lv
Svētā Mise: svētd. pl. 8:00 (RU), 9:15 (LV), 11:30 (LV); darbd. pl. 7:00 (LV), 18:00 (LV). 

Krišjāņi

Krišjāņu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574
Prāvests: Misjūns Oļģerts
Mob. 26663811, olgerto@inbox.lv
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13:00. 

Krustpils

Krustpils Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202
Prāvests: Naglis Viktors
Tālr. 65230322
Svētā Mise: svētd. pl. 12:00; darbd. pl. 18:00.
Draudzes svētku d.: sv. Trīsvienības sv., Triju Ķēniņu d., Nemitīgās Palīdzības Dievmātes sv. 

Kuprava

Kupravas sv. Ignācija no Lojolas draudze
Adrese: Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582
Prāvests: Kovaļskis Staņislavs, OFMCap
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14:00. 

Landskorona (Šķaune)

Landskoronas Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695
Prāvests: Kursītis Aivars
Tālr. 65658421, mob. 29429028, aivarskursitis@inbox.lv
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00; darbd. pl. 8:00.
Draudzes svētku d.: Lurdas dievkalp. katra mēn. 11.dat. pl. 10:00. 

Lauderi

Lauderu lūgšanu vieta
Adrese: Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722
(Dievkalpojumi notiek bijušā dispečeru mājā)
Apkalpo: Kupčs Jānis
Tālr. 65724715, mob. 26516714
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00. 

Liepna

Liepnas sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354
Prāvests: Kovaļskis Staņislavs, OFMCap
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00.

Līksna

Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds draudze
Adrese: Vaikulāni, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456, 
http://katolis.ucoz.lv
Prāvests: Smirnovs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:30; darbd. pl. 8:00.

Līvāni

Līvānu sv. erceņģeļa Mikeļa draudze
Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Prāvests: Zarāns Juris
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:00 un 11:30; darbd. pl. 7:30.

Ludvikova

Ludvikovas sv. Agates draudze
Adrese: Ludvikova, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: Odiņs Pāvils
Tālr. 65653634, mob. 29583026
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 15:30.

Ludza

Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Prāvests: Kolns Jānis
Svētā Mise: svētd. pl. 9 un 11; darbd. (pirmd., trešd., piektd., sestd.) pl. 8 un (otrd., cet.) pl. 18; mēn. I piektd. pl. 10:00. 

Ludzas Jaunavas Marijas patvēruma (grieķu kat.) draudze
Adrese: Ludza, LV-5701
Prāvests: Markovs Konstantns
Mob. 26971001, diakon@inbox.lv
Svētā Mise: kontaktēties ar prāvestu. 

Lūznava

Lūznavas lūgšanu vieta
Adrese: Lūznava, Rēzeknes nov., LV-4627
(Dievkalpojumi notiek skolā/kapelā)
Apkalpo: Londe Ainārs
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00 

Madaliena (Jersika)

Madaleņas sv. Marijas Magdalēnas draudze
Adrese: Gospari, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315, 
http://katolis.ucoz.lv
Prāvests: Smirnovs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13:30.

Malnava (Kārsava)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes draudze
Adrese: Malnavas iela 6, Kārsava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5717, 
www.bazneica.lv
Prāvests: Aglonietis Jāzeps
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:00 un 11:00; darbd. pl. 8:00. 

Mežvidi

Mežvidu Skapulāra Dievmātes draudze
Adrese: Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: Kravalis Juris
Svētā Mise: 2 x mēn. (tiek iepriekš izziņota). 

Nagļi

Nagļu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV-4631
Prāvests: Stankēvičs Rinalds, MIC
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10:00; mēn. I piektd. pl. 9:00.

Naujene (Jezupova)

Jezupovas sv. Pētera un sv. Pāvila draudze
Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: Raciņs Pāvels
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00; svētku d. pl. 10:00 (ziemā) vai 18:00 (vasarā); darbd. pl. 8:00. 

Nautrēni

Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudze
Adrese: Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Prāvests: Kravalis Juris
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00; darbd. un svētku d. pl. 8:00.

Nīcgale

Nīcgales Dievmātes Dzimšanas draudze
Adrese: Buivieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463, 
http://katolis.ucoz.lv
Prāvests: Smirnovs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:00.

Nīdermuiža

Nīdermuižas Kunga Jēzus apskaidošanās draudze
Adrese: Nīdermuiža, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320
Prāvests: Aglonietis Antons
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00.

Okra

Okras sv. Hieronima draudze
Adrese: Vecokra, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5684
Prāvests: Bečs Jānis
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00. 

Ostrone

Osrones sv. Aloiza draudze
Adrese: Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640
Prāvests: Stankēvičs Rinalds, MIC
Svētā Mise: mēn. IV svētd. pl. 14:00.

Ozolmuiža

Ozolmuižas sv. Pētera un sv. Pāvila draudze
Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov., LV-4633
Prāvests: Petrovskis Imants
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00.

Pasiene

Pasienes sv. Dominika draudze
Adrese: Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov., LV-5732
Prāvests: Kupčs Jānis
Svētā Mise: svētd. pl. 12.
Draudzes svētku d.: mēn. 26. dat. pl. 12:00 - Dievmātes godam; adorācija pl. 11:00.

Peipiņi

Peipiņu Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653
Prāvests: Abrickis Damants
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 12:00.

Piedruja

Piedrujas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Pasta iela 3, Piedruja, Krāslavas nov., LV-5662
Prāvests: Daļekis Marians
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:30 (PL); darbd. pl. 8:00 (PL).
Draudzes svētku d.: J.M. Debesīs uzņemšanas sv., Kunga Pasludināšanas sv., sv. Pētera un Pāvila sv., Kunga Kristus pārveidošanās sv., Krusta paaugst. sv., Rožukroņa sv., B.J.Marijas ieņemšanas sv. 

Pieniņi

Pieniņu Jēzus Sirds draudze
Adrese: Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5321
Prāvests: Bernāns Aigars
Svētā Mise: svētd. pl. 13:00; darbd. pl. 18:00 (ziemā) vai 19:00 (vasarā); sestd. un trešd. pl. 10:00. 

Pilcene

Pilcenes sv. Antona draudze
Adrese: Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
Prāvests: Laureckis Māris
Svētā Mise: mēn. I svētd. pl. 13:00

Pilda

Pildas sv. Pētera un sv. Pāvila draudze
Adrese: Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
Prāvests: Klimons Ringolds
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00; darbd. pl. 8:00.

Preiļi

Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Prāvests: Stepiņš Jānis
Svētā Mise: svetd. pl. 9:00, 12:00; svētku d. pl. 9:00, 12:00, 19:00; darbd. pl. 7:30 un 17:30 (ziemā) vai 19 (vasarā).

Prezma

Prezmas sv. apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudze
Adrese: Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636
Prāvests: Zeiļa Pāvils, MIC
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 13:00.

Pustiņa (Robežnieki)

Pustiņas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666
Prāvests: Turonoks Pāvels
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:00; darbd. pl. 8:00. 

Puša

Pušas Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Pilskalna iela 23, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov., LV-4635
Prāvests: Voverovs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00

Draudzes svētku d.: Vissv. J. Marijas Dieva Mātes sv. (01.01.), Kunga prezentācijas svētki jeb Sveču diena (02.02.), sv. Franciska de Džeronimo piem. (maija II svētd.), Vissv. Trīsvienības sv. (svētd. pēc Vasarsvētkiem), Jēzus Kristus Vissv. Sirds sv. (piektd. pēc Jēzus Kristus Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēg.), sv. Joahima un Annas d. (26.07.), sv. ap. Bartolomeja sv. (24.08.), Vissv. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana (08.12.).

 

Pušmucova

Pušmucovas Jaunavas Marijas Pasludināšanas draudze
Adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742
Prāvests: Justs Antons
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 14:00.
Draudzes svētku d.: J.M.pasludināšanas sv., J.Kristus kristīšanas sv. 

Raģeļi

Raģeļu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655
Prāvests: Abrickis Daumants
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10:00.

Raipole

Raipoles sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: p.n. Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736
Prāvests: Mozga Arturs
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00; darbd. (pirmd., trešd., piektd.) pl. 17:00, (otrd., cet.) pl. 8:00, sestd. pl. 9:00. 

Rēzekne

Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601, 
www.mariani.lv
Prāvests: Zeiļa Pāvils, MIC
Svētā Mise: svētd. pl. 8:00, 10:00 un 18:00; darbd. pl. 7:00 un 18:00.

Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāle
Adrese: Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601
Bīskaps: Jānis Bulis
Tālr./fakss 64624403, mob. 29217340, b.ordinarius@inbox.lv
Prāvesta vietas izpildītājs: Ainārs Londe
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8:00, 10:00 un 12:00; darbd. pl. 7:00 un 18:00.

Riebiņi

Riebiņu sv. Pētera un sv. Pāvila draudze
Adrese: Saules iela 13, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
Prāvests: Mikšto Česlavs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:00; piektd. pl. 10:00. 

Rikava

Rikavas Dieva Apredzības draudze
Adrese: Rikavas pag., Rēzeknes nov., LV-4648
Prāvests: Stankēvičs Rinalds, MIC
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 11:30.

Rozentova (Malta)

Rozentovas sv. krusta pagodināšanas draudze
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-5643
Prāvests: Broks Rinalds
Svētā Mise: svētd. pl. 13:00, darbd. un sestd. pl. 15:00. 

Rudzāti

Rudzātu sv. Jēkaba draudze
Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328
Prāvests: Bēķis Vilhelms
Svētā Mise: svētd. pl. 10:00; darbd. pl. 8:00.

Rugāji

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās sirds draudze
Adrese: Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570
Prāvests: Budže Alberts
Svētā Mise: svētd. pl. 15:00.

Rundāni

Rundānu sv. Krusta Paaugstināšanas draudze
Adrese: Rundāni, Ludzas nov., LV-5739
Prāvests: Mozga Arturs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13:00.

Ruskulova

Ruskulovas Lurdas Dievmātes draudze
Adrese: Kūkovas ciems, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740, 
www.bazneica.lv
Prāvests: Aglonietis Jāzeps
Svētā Mise: mēn. IV svētd. pl. 13:30.
Draudzes svētku d.: sv. Pētera un Pāvila sv., Lurdas Dievmātes sv., Saveres Franciska d. 

Rušona

Rušonas sv. erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329
Prāvests: Abrickis Daumants
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 11.

Salnava

Salnavas sv. Jāņa saucēja balss tuksnesī draudze
Adrese: Salnava, Kārsavas nov., LV-5740, 
www.bazneica.lv
Prāvests: Aglonietis Jāzeps
Svētā Mise: mēn. II svētd. pl. 13:30.
Draudzes svētku d.: sv. Jāņa Kristītāja sv. 

Sarkaņi

Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas draudze
Adrese: Sarkaņi, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625
Prāvests: Jonāns Andris
Svētā Mise: svētd. pl. 13:00.

Skaista

Skaistas sv. Antona draudze
Adrese: Skaista, Krāslavas nov., LV-5671
Prāvests: Odiņš Pāvils
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 13:30.

Smelteri

Smelteru lūgšanu veita
Adrese: Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326
(Dievkalpojumi notiek lūgš. namā)
Apkalpo: Bernāns Aigars
Svētā Mise: mēn. II un IV svētd. pl. 10:00; mēn. I piektd. pl. 10:00. 

Sprogas

Sprogu sv. erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Dampadruva, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
Prāvests: Klušs Mārtiņš
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00 (2 x mēnesī). 

Sprukti

Spruktu sv. Antona draudze
Adrese: Sprukti, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Prāvests: Raciņš Pāvels
Svētā Mise: svētd. pl. 12:00.

Stiglava

Stiglavas sv. krusta pagodināšanas draudze
Adrese: Stiglava, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5725
Prāvests: Jonāns Andris
Svētā Mise: mēn. II svētd. pl. 12:00 (ziemā) un 16:00 (vasarā).

Stirniene

Stirnienes sv. Laurencija draudze
Adrese: Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837, 
http://www.stirnienesbaznica.lv
Prāvests: Petrovskis Viktors
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:30.
Draudzes svētku d.: sv. Laurencija d., sv. Antona d. 

Stoļerova

Stoļerovas sv. Trīsvienības draudze
Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Prāvests: Butāns Julians
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 8:30; darbd. pl. 7:00. 

Strūžāni

Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4649
Prāvests: Vigulis Ivars
Tālr. 64644503, mob. 26388774, catholic_bikava@inbox.lv
Svētā Mise: svētd. pl. 14:00. 

Šķilbēni

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes draudze
Adrese: Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
Prāvests: Prikulis Staņislavs
Svētā Mise: svētd. pl. 9:00; darbd. (trešd., piektd.) un svētku d. pl. 18:00.

Tilža

Tilžas sv. Jāzepa draudze
Adrese: Raiņa iela 19, Tilža, Balvu nov., LV-4572
Prāvests: Budže Alberts
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 12:00; darbd. pl. 7:00.
Draudzes svētku d.: sv. Jāzepa sv., sv. Aloizija d. (21.06.), Kristus Karaļa sv.
Vissv. Sakram. adorāc.: mēn. I svētd. pl. 10:00-12:00.

Vanagi

Vanagu sv. Annas draudze
Adrese: Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316
Prāvests: Bēķis Vilhelms
Svētā Mise: svētd. pl. 12:30 un svētku d. (kas darbd.) pl. 12:00.

Varakļāni

Varakļānu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze
Adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Prāvests: Boldāns Antons
Svētā Mise: svētd. pl. 9:00 un 12:00; darbd. pl. 7:15.
Draudzes svētku d.: sv. Viktora d., Baltā svētd., sv. Aloiza sv., Rožukroņa sv. (40st. atlaidas), Bezv. J.M. ieņemšanas sv. (40st. atlaidas), 3 dienas ap 15. aug. (40st. atlaidas). 

Vārkava

Vārkavas Vissvētās Trīsvienības draudze
Adrese: Upmalas pag., Varkavas nov., LV-5335
Prāvests: Pujats Onufrijs
Svētā Mise: svētd. pl. 12:15; svētku d. pl. 12:; darbd. pl. 8:00.
Draudzes svētku d.: sv. Antona d., sv. Teklas d., sv. Jura d., sv. Andreja d. 

Vidsmuiža

Vidsmuižas Svētā Gara draudze
Adrese: Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311
Prāvests: Mikšto Česlavs
Svētā Mise: svētd. pl. 13:00; svētku d. (darbd.) pl. 13:15; darbd. (pirmd. un sestd.) pl. 8:00, (otrd., trešd., cet., piektd.) pl. 18:00 (ziemā) un 19:00 (vasarā). 

Viļaka

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds draudze
Adrese: Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583
Prāvests: Kovaļskis Staņislavs, OFMCap
Svētā Mise: svētd. pl. 9:00, 11:00; darbd. pl. 8:00.

Viļāni

Viļānu sv. erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Kultūras lauk. 6, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650, 
www.mariani.lv
Prāvests: Stankēvičs Rinalds, MIC
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 9:00, 12:00; darbd. pl. 7:30, 16:00; mēn. 11. dat. pl. 12:00 (slimnieku svēt.); mēn. 13. dat. pl. 18:00 (Fatimas dievkalp.), adorāc. pl. 16:00.

Višķi

Višķu sv. Jāņa Kristītāja draudze
Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479
Prāvests: Aglonietis Andrejs
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 10:30; darbd. pl. 8:00.
Draudzes svētku d.: Jāņa Kristītāja sv., Bezv.J.M. debesīs uzņemšanas sv. (svētd. pēc 15. aug.).

Zilupe

Zilupes Jēzus Sirds draudze
Adrese: Skolas iela 12, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Prāvests: Kupčs Jānis
Svētā Mise: svētd./svētku d. pl. 15:00; darbd. pl. 20:00 (vasarā) vai 18:00 (ziemā). 

Znotiņi

Znotiņu Dievmātes draudze
Adrese: Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334
Prāvests: Bernāns Aigars
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 10:00.

Zosna

Zosnas sv. erceņģeļa Miķeļa draudze
Adrese: Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627
Prāvests: Broks Haralds
Svētā Mise: mēn. I un III svētd. pl. 14:00.

Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze