Menu:

CELTNIECĪBA RĒZEKNES – AGLONAS DIECĒZĒ


Rēzeknes Dieva Žēlsirdības baznīcas celtniecība

Daugavpils Dieva Žēlsirdības baznīcas celtniecība

Zilupes Jēzus Sirds baznīcas celtniecība

Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds baznīcas celtniecība

Zilupē uzbūvēta jauna draudzes māja


Ticīgie tiek aicināti atbalstīt baznīcu celtniecību arī ar savu  ziedojumu.

Bankas rekvizīti naudas pārskaitījumam:
Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes - Aglonas diecēze
Reģ. Nr. 90000519196
Latgales iela 88, Rēzekne, LV-4601
SEB BANKA, kods: UNLALV2X
N/K: LV93UNLA0014000700935
Ar norādi, kuras baznīcas celtniecībai vēlaties ziedot.Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze