Menu:


 

 

KRĀSLAVAS SVĒTĀ LUDVIGA ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

Grāfs Konstantīns Ludvigs Plāters laikā no 1755. līdz 1767. gadam koka baznīcas vietā uzcēla lielu joniešu stila mūra dievnamu, kas bija paredzēta kā Livonijas – Piltenes bīskapa katedrāle, taču, 1772. gadā notiekot pirmajai Polijas pārdalīšanai, Krāslava kā visa pārējā Latgale tika pievienota Krievijas impērijai.

Misionāri lazaristi, kas Krāslavā ieradās 1755. gada 29. decembrī, 1756. gadā līdz ar baznīcas būvi uzsāka klostera celtniecību un 1757. gadā Krāslavā atvēra Garīgo semināru, kas bija pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā. Baznīcā ir atsevišķa Svētā Donata kapela, kurā atrodas svētā relikvijas. Zem baznīcas atrodas grāfu Plāteru dzimtas kapenes.

Draudzes lielākie svētki ir svētā mocekļa Donata 40 stundu atlaidas. Šos svētkus 1790. gadā iedibināja pāvests Pijs VI. Kopš tā laika šīs svinības notiek ik gadu pirmajā svētdienā pēc svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkiem, iesākoties jau divas dienas pirms tam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze