Menu:

Grafiks priesteriem sprediķošanai
2020./2021. liturģiskajā gadā latgales radio

    
Priesterim jārunā no svētdienas līdz piektdienai ieskaitot.
Ierakstiem jābūt iesūtītiem uz e-pastu
radiolg@inbox.lv, vai studijā līdz ceturtdienas vakaram.  
Radio studijas adrese: Latgales ielā 90, Rēzeknē,
                                              tālr. 64607570, mob. 26591198

DATUMS

SVĒTDIENAS UN SVĒTKU DIENAS

PRIESTERIS

28.novembris –04.decembris

Adventa I svētdiena.

 

R. Doļa

05. – 11. decembris.

Adventa II svētdiena.

V. J. M.Bezvainīgā Ieņemšana.

J. Skutels

R. Doļa

12. – 18. decembris.

Adventa III svētdiena

A. Ševels MIC

19. – 23. decembris.

Adventa IV svētdiena.

M. Klušs

24. decembris

Kristus Dzimšanas svētku vigilija

b. J. Bulis

25. decembris

Kristus Dzimšanas svētki

b. J. Bulis

26. decembris –

1. janvāris

27. decembris Svētā Ģimene.

Vecā gada noslēgums.

Jaunais gads. V. J. Marija, Dieva Māte.

D. Artjomovs MIC

2. – 8. janvāris

II svētdiena pēc Ziemassvētkiem.

6. janvāris Kunga Epifānija.

V. Filipenoks

9. – 15. janvāris

III svētdiena pēc Ziemassvētkiem.

Kunga Kristīšana.

Andr. Aglonietis

16. – 22. janvāris

Parastā laikposma II svētdiena.

L. Kārklis

23. – 29. janvāris

Parastā laikposma III svētdiena.

A. Jonāns

30. janvāris –

05. februāris

Parastā laikposma IV svētdiena.

2. februārī Kunga Prezentācija-Sveču diena

R. Stankevičs MIC

06. – 12. februāris

Parastā laikposma V svētdiena.

11. februāris Lurdas Dievmātes atceres diena, Vispasaules slimnieku diena.

I. Medveckis MIC

13. – 19. februāris

Parastā laikposma VI svētdiena

17. februāris Pelnu diena.

M. Kārklis

20. – 26.  februāris

Gavēņa I svētdiena.

R. Abrickis

27. februāris –

05. marts

Gavēņa II svētdiena.

A. Bernāns

06. – 12. marts

Gavēņa III svētdiena.

M. Klušs

13. – 19. marts

Gavēņa IV svētdiena.

Sv. Jāzeps

Č. Mikšto

20. – 26. marts

Gavēņa V svētdiena.

25. marts Kunga Pasludināšana.

R. Stankevičs MIC

27. marts – 02. aprīlis

28. marts Palmu jeb Kunga Ciešanu svētdiena.

01. aprīlis Lielā ceturtdiena.

02. aprīlis Lielā piektdiena.

M. Sivickis

03., 04. aprīlis

Lielā sestdiena.

Kunga Augšāmcelšanās svētdiena.

b. J. Bulis

05. – 09. aprīlis

Lieldienu oktāva.

S. Prikulis

10. – 16. aprīlis

Lieldienu II svētdiena

Kunga Žēlsirdības svētdiena.

L. Kārklis

17. – 23. aprīlis

Lieldienu III svētdiena.

J. Voverovs

24. – 30. aprīlis

Lieldienu IV svētdiena

Labā Gana svētdiena.

A. Ševels MIC

01. – 07. maijs

Lieldienu V svētdiena.

J. Smirnovs

08. – 14. maijs

Lieldienu VI svētdiena.

13. maijs Kunga Debeskāpšana.

M. Sivickis

15. – 21. maijs

Lieldienu VII svētdiena.

S.Prikulis

22. – 28. maijs

23. maijs Svētā Gara nosūtīšana.

24. maijs V. J. Marija Baznīcas Māte,

II Vasarvētki.

G. Skutels

29. maijs – 04. jūnijs

30. maijs Vissvētā Trīsvienība.

3. jūnijs Kristus Vissvētā Miesa un Asinis.

E. Voroņeckis

05. – 11. jūnijs

Parastā laikposma X svētdiena.

11. jūnijs Vissv. Jēzus Sirds.

J. Skutels

12. – 18. jūnijs

Parastā laikposma XI svētdiena.

Ant. Aglonietis

19. – 25. jūnijs

Parastā laikposma XII svētdiena.

Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana.

M. Laureckis

26. jūnijs – 2. jūlijs

Parastā laikposma XIII svētdiena.

29. jūnijs sv. apustuļi Pēteris un Pāvils.

G. Brūvers

3. – 9. jūlijs

Parastā laikposma XIV svētdiena.

A. Londe

10. – 16. jūlijs

Parastā laikposma XV svētdiena.

L. Kārklis

17. – 23. jūlijs

Parastā laikposma XVI svētdiena.

V. Filipenoks

24. – 30. jūlijs

Parastā laikposma XVII svētdiena.

25. jūlijs Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena.

A. Bernāns

31. jūlijs – 6. augusts

Parastā laikposma XVIII svētdiena.

D. Kašs MIC

7. – 13. augusts

Parastā laikposma XIX svētdiena.

A. Mozga

14. – 20. augusts

Parastā laikposma XX svētdiena.

14. augusts Sv. Meinards.

15. augusts V. J. M. Uzņemšana Debesīs.

P. Odiņš

21. – 27. augusts

Parastā laikposma XXI svētdiena.

R. Doļa

28. augusts – 3. septembris

Parastā laikposma XXII svētdiena.

 

V. Petrovskis

4. – 10. septembris

Parastā laikposma XXIII svētdiena.

8. septembris V. J. M. Dzimšana.

V. Naglis

11. – 17. septembris

Parastā laikposma XXIV svētdiena.

14. septembris Krusta pagodināšana.

Č. Mikšto

18. – 24. septembris

Parastā laikposma XXV svētdiena.

O. Misjūns

25. septembris –

1. oktobris

Parastā laikposma XXVI svētdiena.

S. Prikulis

2. – 8. oktobris

Parastā laikposma XXVII svētdiena.

B. Vagalis

9. – 15. oktobris

Parastā laikposma XXVIII svētdiena.

I. Petrovskis

16. – 22. oktobris

Parastā laikposma XXIX svētdiena.

M. Kārklis

23. – 29. oktobris

Parastā laikposma XXX svētdiena.

I. Vigulis

30. oktobris –

5. novembris

Parastā laikposma XXXI svētdiena.

1. novembris Visi svētie.

2. novembris Visi ticīgie mirušie.

A. Mozga

6. – 12. novembris

Parastā laikposma XXXII svētdiena.

R. Abrickis

13. – 19. novembris

Parastā laikposma XXXIII svētdiena.

V. Oļševskis

20. – 26. novembris

Parastā laikposma XXXIV svētdiena.

Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Vispasaules Karalis.

R. Klimons


 radieceze.lv
Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze