Menu:


 


RĒZEKNES – AGLONAS DIECĒZES GARĪDZNIEKU SARAKSTS

 

logo

Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps

V. E. Jānis Bulis

Dzimis: 17.08.1950. Ordinēts: 22.05.1977. Konsekrēts: 24.06.1991.

Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 64624403, +371 29217340, fakss: +371 64624403,

E-pasts: b.ordinarius@inbox.lv

  

Abrickis Daumants, Lic. Theol.
Aglonas bazilikas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu prāvests. Starpdiecēžu tiesas saišu aizstāvis laulību lietās.
Dzimis: 02.03.1971. Ordinēts: 27.07.2003. 
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304
Tālr.:  26310874
E-pasts: abrickis.daumants@gmail.com, ab@aglonasbazilika.lv

 
Abrickis Rolands
Pildas, Istalsnas, Brodaižu draudžu prāvests, "Dzīvības Mātes institūta" priesteru apvienības rekolekciju mājas kapelāns.
Dzimis: 23.04.1969. Ordinēts: 18.09.2005. 
Adrese: "Liepnieki", Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730
Tālr.:  26171746
E-pasts: rolandsabrickis@gmail.com

 
Aglonietis Andrejs
Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu prāvests.
Dzimis: 09.06.1955. Ordinēts: 28.05.1978. 
Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479
Tālr.:  29470188       
E-pasts: andeks60@gmail.com

 
Aglonietis Antons
Kalupes, Nīdermuižas, Dubnas, Ārdavas, Arendoles draudžu prāvests.
Dzimis: 09.02.1953. Ordinēts: 30.05.1976. 
Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Daugavpils nov., LV-5450
Tālr.:  29155921
E-pasts: aonton@apollo.lv

 
Alferovs Genādijs
Indricas un Balbinovas draudžu prāvests.
Dzimis: 16.06.1973. Ordinēts: 27.07.1997.
Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664.
Tālr.:  26263061
E-pasts: pr.genadijs73@inbox.lv

 
Artjomovs Dmitrijs, MIC, Lic. Theol.
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vikārs.

Dzimis: 29.10.1980. Ordinēts: 07.06.2008.
Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5422
Tālr.:  22331595
E-pasts: vocatur@inbox.lv
Mājas lapa: www.jsdraudze.lv

 
Babris Ivars
Dzimis:
23.02.1964. Ordinēts: 13.12.1998.
Tālr.: 26475613

 
Bečs Jānis
Aulejas, Okras un Kombuļu draudžu prāvests.
Dzimis: 09.09.1972. Ordinēts: 05.08.2007. 
Adrese: Auleja, Krāslavas nov., LV-5681.
Tālr.: 29378955

 
Bernāns Aigars
Daugavpils Dieva Žēlsirdības draudzes prāvests.
Dzimis: 20.09.1977. Ordinēts: 23.09.2001. -
Adrese: Višķu iela 36, Daugavpils, LV-5410.
Tālr.:  29516867
E-pasts: aigars.bernans@inbox.lv

 
Bēķis Vilhelms
Vanagu un Rudzātu draudžu prāvests.
Dzimis: 07.08.1956. Ordinēts: 02.09.1979. 
Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328.
Tālr.:  29122201
E-pasts: rudzatubz@inbox.lv

 
Broks Haralds, Mag. Ped.
Kaunatas un Zosnas draudžu prāvests. LR Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kājnieku bataljona kapelāns.

Dzimis: 22.06.1982. Ordinēts: 20.08.2006. 
Adrese: Rāznas iela 40, Kaunata, Rēzeknes nov., LV-4622.
Tālr.:  29751333
E-pasts: magnus_grec@inbox.lv

 
Broks Rinalds, Mag. Ped.
Rozentovas un Feimaņu draudžu prāvests, apkalpo Pušu.
LR Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelāns.

Dzimis: 22.06.1982. Ordinēts: 20.08.2006. 
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, LV-4630
Tālr.:  29179427
E-pasts: rinaldam@inbox.lv

 
Brūvers Guntis
Izvaltas, Borovkas draudžu prāvests.
Dzimis: 06.06.1984. Ordinēts: 05.06.2011. 
Adrese: Daugavpils iela 9, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
Tālr.:  28856787
E-pasts: bruvers-g@inbox.lv

 
Butāns Julians
Stoļerovas draudzes prāvests.
Dzimis: 07.10.1938. Ordinēts: 01.11.1975.
Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642
Tālr.:  27128997

 
Davidovičs Filips
Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas draudžu prāvests.
Dzimis: 30.04.1985. Ordinēts: 27.09.2015.
Adrese: Liepu ielā 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594.
Tālr.:  25937854
E-pasts: filipdaw@gmail.com; filipdawidowicz@interia.pl

 
Doļa Rodions
Ludzas dekanāta dekāns, Ludzas draudzes prāvests.
Studē Romā.

Dzimis: 25.07.1988. Ordinēts: 01.06.2014.
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Tālr.:  20240098.
E-pasts: rodionsdola@gmail.com

 
Filipenoks Vitālijs
Zilupes, Pasienes draudžu prāvests.
Dzimis: 19.01.1988. Ordinēts: 01.06.2014.
Adrese: Baznīcas iela 21, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751
Tālr.:  29593089
E-pasts: witalius2@inbox.lv

 
Jansons Ernests, MIC
Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala, Prezmas draudžu vikārs.

Dzimis: 24.08.1978. Ordinēts: 27.07.2003. 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4600
Tālr.:  29570509
E-pasts: pr.ernests@gmail.com

 
Jonāns Andris
Bērzgales, Stiglavas un Sarkaņu draudžu prāvests.
Dzimis: 22.10.1967. Ordinēts: 11.06.1995. 
Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612
Tālr.:  28345990
E-pasts: andrisjonans@inbox.lv

 
Justs Antons
Eversmuižas, Aizpūres, Pušmucovas draudžu prāvests.
Dzimis: 05.12.1981. Ordinēts: 31.08.2008.  
Adrese: Skolas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709
Tālr.:  26106909
E-pasts: a.justs@yahoo.com

 
Kašs Dainis, MIC, Lic. Theol.
Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudžu prāvests. Starpdiecēžu tiesas taisnīguma veicinātājs laulību lietās. Rēzeknes sv. apustuļa Andreja mariāņu klostera priekšnieks.

Dzimis: 29.06.1973. Ordinēts: 08.11.1998. -
Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4600
Tālr.:  26439743
E-pasts: dkass@inbox.lv

 
Kārklis Mārtiņš
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles vikārs.
Dzimis: 06.12.1993. Ordinēts: 26.05.2019. 
Adrese: Latgales iela 88b, Rēzekne, LV-4601.
Tālr.:  28289872
E-pasts: martinskarklis20@gmail.com

 
Kārklis Lauris
Aglonas, Peipiņu, Ruģeļu, Rušonas, Bērzgales draudžu vikārs.
Dzimis: 24.08.1991. Ordinēts: 24.05.2020.
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas nov., LV-5304.
Tālr.:  28255009
E-pasts: karklis.lauris@gmail.com

 
Klimons Ringolds
Malnavas, Ruskulovas un Salnavas draudžu prāvests.
LR Zemessardzes 3. Latgales brigādes 32. Kājnieku bataljona kapelāns.

Dzimis: 30.05.1976. Ordinēts: 08.12.2007. 
Adrese: Malnavas iela 6, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717.
Tālr.:  29243655
E-pasts: ringoldkl@inbox.lv

 
Klušs Mārtiņš, Lic. Iur. Can.

Balvu un Sprogu draudžu prāvests. Baznīcas tiesas vikārs.
Dzimis: 17.05.1978. Ordinēts: 22.09.2002. 
Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4500
Tālr.:  26388774
E-pasts: martins.kluss@inbox.lv

 
Kolns Jānis
Līksnas, Nīcgales un Madalienas  draudžu prāvests.
LR Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 25. Kājnieku bataljona kapelāns.

Dzimis: 19.06.1975. Ordinēts: 22.09.2002. 
Adrese: Vaikulāni, Līksnas pag, Daugavpils nov., LV-5456.
Tālr.:  29331054
E-pasts: cum@inbox.lv

 
Kravalis Juris
Nautrēnu un Mežvidu draudžu prāvests, apkalpo Ilzeskalna kapelu.
Dzimis: 08.12.1969. Ordinēts: 11.06.1995. 
Adrese: Mācītājmāja, Rogovka, p.n. Nautrēni, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Tālr.:  26597399
E-pasts: krava7@gmail.com

 
Kursītis Aivars
Vidsmuižas un Riebiņu draudžu prāvests.
Dzimis: 05.04.1975. Ordinēts: 30.05.1999. 
Adrese: Bērzu iela 2, Vidsmuiža, p.n., Galēni, Riebiņu nov., LV-5311
Tālr.:  29429028
E-pasts: aivarskursitis@inbox.lv

 
Lapinskis Andžejs, Dr. Iur. Can.
Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra inspektors.

Dzimis: 28.11.1987. Ordinēts: 03.06.2012. 
Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas nov., LV-5304.
Tālr.:  25964842
E-pasts: andzejsl@hotmail.com

 
Laureckis Māris
Dricānu un Pilcenes draudžu prāvests, apkalpo Jaunstrūžānus.
Dzimis: 11.03.1980. Ordinēts: 05.08.2007. 
Adrese: “Baznīca”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615.
Tālr.:  29214848
E-pasts: marlau@inbox.lv; marislaureckis@gmail.com

 
Londe Ainārs
Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles prāvests, apkalpo Lūznavu.
Dzimis: 11.09.1986. Ordinēts: 05.06.2011.
Adrese: Latgales iela 88b, Rēzekne, LV-4601.
Tālr.:  Draudzes 64624522, 26988011, mob. 28394225
E-pasts: a.londe@inbox.lv

 
Medveckis Imants, MIC, Lic. Theol.
Viļānu, Rikavas, Nagļu, Ostrones draudžu vikārs.

Dzimis: 17.11.1964. Ordinēts: 07.06.2008.
Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, LV-4650
Tālr.:  28615775
E-pasts: imants.mic.@gmail.com

 
Mikšto Česlavs
Varakļānu dekanāta dekāns, Varakļānu draudzes prāvests.
Dzimis: 20.03.1964. Ordinēts: 28.05.1989.  
Adrese: Lubānas iela 1a, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838.
Tālr.:  29771895
E-pasts: czeslavs@yahoo.pl

 
Misjūns Oļģerts
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju draudžu prāvests.
Dzimis: 16.01.1978. Ordinēts: 18.09.2005. 
Adrese: Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576.
Tālr.:  26663811
E-pasts: olgerto@inbox.lv

 
Mozga Arturs
Raipoles, Rundānu un Istras draudžu prāvests. LR Zemessardzes kapelāns.
Dzimis: 29.11.1985. Ordinēts: 05.06.2011. 
Adrese: Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736
Tālr.:  25978978
E-pasts: sacerdosarturs@inbox.lv

 
Naglis Viktors
Krustpils un Atašienes draudžu prāvests.
Dzimis: 03.06.1975. Ordinēts: 17.09.2000. 
Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202.
Tālr.:  65230322, m. 26663670
E-pasts: naglaq@gmail.com

 
Ņikitins Grigorijs
Varakļānu draudzes vikārs.
Dzimis: 12.03.1967. Ordinēts: 16.05.2021.
Adrese: Lubānas iela 1a, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838.
Tālr.:  26005425
E-pasts: gregor67@inbox.lv

 
Odiņš Pāvels
Dagdas, Ludvikovas, Skaistas draudžu prāvests, apkalpo Baltu, Konstantinovu, Andrupeni, Dagdas dekanāta dekāns.
Dzimis: 01.03.1961. Ordinēts: 06.10.1985. 
Adrese: Asūnes iela 13, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674.
Tālr.:  29583026
E-pasts: pavulsodins@inbox.lv

 
Oļševskis Valērijs
Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes vikārs.
Dzimis: 11.06.1961. Ordinēts: 27.05.1990. 
Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401
Tālr.:  29779498

 
Patmalnieks Roberts
emeritus.
Dzimis: 20.10.1955. Ordinēts: 03.06.1984. 

 
Petrovskis Imants
Ciskādu un Ozolmuižas draudžu prāvests.
Dzimis: 20.10.1971. Ordinēts: 30.05.1999. 
Adrese: Baznīcas iela 5, Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Tālr.:  29357792
E-pasts: imantspetr@inbox.lv

 
Petrovskis Viktors
Barkavas, Stirnienes draudžu prāvests.
Dzimis: 01.10.1973. Ordinēts: 07.06.1998.
Adrese: Parka iela 5, Barkava, Madonas nov., LV-4834
Tālr.:  28277839
E-pasts: petrovskisv@inbox.lv

 
Mons. Prikulis Antons, Dr. Iur. Can.
Pāvesta diplomātiskā korpusa līdzstrādnieks nunciatūrā Kanādā,
Otavā.
Dzimis: 05.08.1983. Ordinēts: 05.08.2007. 
Tālr.:  25981985
E-pasts: a.sacerdos@inbox.lv

 
Prikulis Staņislavs, Lic. Iur. Can.
Rēzeknes Dieva Žēlsirdības draudzes prāvests. Rēzeknes dekāns, Rēzeknes – Aglonas diecēzes ģenerālvikārs. Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās.
Studē Venēcijā.

Dzimis: 22.07.1981. Ordinēts: 18.09.2005. 
Tālr.:  29839869
E-pasts: pr.stanislavs@inbox.lv

  
Rāciņš Pāvels
Jezupovas un Spruktu draudžu prāvests.
Dzimis: 05.01.1952. Ordinēts: 29.05.1983. 
Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Tālr.:  26790362
E-pasts: pavelsracins@inbox.lv

 
Skutels Guntars
Viļakas, Liepnas un Kupravas draudžu prāvests. Baznīcas tiesas auditos.
Dzimis: 18.05.1985. Ordinēts: 12.09.2010.
Adrese: Parka iela 5b, Viļaka, Balvu nov., LV-4583.
Tālr.:  29522542
E-pasts: gunsk@inbox.lv

 
Skutels Juris
Ludzas draudzes vikārs.
Dzimis: 28.09.1990. Ordinēts: 31.05.2015.
Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701
Tālr.:  28604045
E-pasts: juris.skutels@gmail.com

 
Smirnovs Jānis
Līvānu dekanāta dekāns, Līvānu draudzes prāvests. Starpdiecēžu tiesas notārs laulību lietās.
Dzimis: 22.03.1972. Ordinēts: 02.06.1996. -
Adrese: Baznīcas iela 19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316.
Tālr.:  26493629
E-pasts: pr.janis@inbox.lv
Mājas lapa: www.katolis.mozello.lv

 
Sprukts Andris
Landskoronas, Beresnes un Bukmuižas draudžu prāvests, apkalpo Andzeļmuižu.
Dzimis: 09.11.1978. Ordinēts: 12.09.2004. 
Adrese: Liellauki, Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695.
Tālr.:  26472466
E-pasts: spruktsa@inbox.lv

 
Stankēvičs Rinalds, MIC
Viļānu, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu prāvests; Viļānu sv. Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks.
Dzimis: 19.04.1973. Ordinēts: 11.05.2002. 
Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650.
Tālr.:  26572230
E-pasts: vicepostulators@inbox.lv; vilanubaznica@inbox.lv

 
Stepiņš Jānis
Preiļu draudzes prāvests, Preiļu dekanāta dekāns, radio „MG Latgolas Bolss” vicedirektors.
Dzimis: 06.02.1945. Ordinēts: 30.05.1976.
Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301.
Tālr.:  26464014
E-pasts: bazneica@preili.lv

 
Ševels Andris, MIC, Dr. Theol.
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests, Daugavpils sv. Staņislava Papčinska klostera priekšnieks.

Dzimis: 13.08.1974. Ordinēts: 11.05.2002.
Adrese: Baložu 3, Daugavpils, LV- 5421.
Tālr.:  29225012
E-pasts: andmic@inbox.lv

 
Škapars Antons, MIC
Viļānu, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu vikārs.
Dzimis: 21.01.1973. Ordinēts: 27.07.1997.  
Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650
Tālr.:  29474252
E-pasts: antonsskapars@hotmail.com

 
Šneveļs Fēlikss
Kupravas draudzes vikārs.
Dzimis: 31.07.1962. Ordinēts: 29.05.1988. 
Adrese: Kuprava, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4582,
Tālr.:  27879464
E-pasts: felix.sac@inbox.lv

 
Turonoks Pāvels
Asūnes un Pustiņas draudžu prāvests.
Dzimis: 19.08.1975. Ordinēts: 27.07.2003. 
Adrese: Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666.
Tālr.:  26373755
E-pasts: pr.turonoks@mail.ru

 
Vagalis Bernards
Daugavpils Dievmātes draudzes prāvests.
Dzimis: 06.02.1987. Ordinēts: 03.06.2012. 
Adrese: A. Pumpura iela 11b, Daugavpils, LV-5417.
Tālr.:  28377893
E-pasts: bernards.vagalis@gmail.com

 
Vīgulis Ivars
Bikavas, Strūžānu draudžu prāvests, apkalpo Īdeņu.
Dzimis: 12.01.1972. Ordinēts: 02.06.1996.  
Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618.
Tālr.:  26649317
E-pasts: ivarsvigulis2@inbox.lv

 
Voroņeckis Eduards
Krāslavas draudzes prāvests, apkalpo Piedrujas draudzi.
Dzimis: 15.07.1969. Ordinēts: 23.09.2001. 
Adrese: Baznīcas iela 2-18, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601.
Tālr.:  29816995.
E-pasts: eduardsvoroneckis@inbox.lv

 
Voverovs Jānis
Kalpo Preiļu draudzē.
Dzimis: 26.08.1976. Ordinēts: 07.06.2009. 
Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301.
Tālr.:  26578624
E-pasts: janissem76@inbox.lv

 
Zarāns Juris, Dr. Iur. Can.
Pašlaik kalpo Rīgas arhidiecēzē.

Dzimis: 18.08.1978. Ordinēts: 22.09.2002. 
Tālr.:  28616526
E-pasts: angelo6@inbox.lv

 
Zeiļa Pāvels, MIC
emeritus.
Dzimis: 23.11.1945. Ordinēts: 22.05.1977. -
Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, LV-4650.

  

Diakoni:

Streļčs Antons
Rēzeknes Jēzus Sirds draudze.
Dzimis: 02.11.1963. Ordinēts: 25.07.2004.
Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzeknē, LV-4601

Streļčs Jāzeps
Rēzeknes Jēzus Sirds draudze.
Dzimis: 02.11.1963. Ordinēts: 25.07.2004. 
Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzeknē, LV-4601
Tālr.:  29379662
E-pasts: juzeps@inbox.lv
Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze