Menu:


 


RĒZEKNES – AGLONAS DIECĒZES GARĪDZNIEKU SARAKSTS

 

logo

Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps

V. E. Jānis Bulis

Dzimis: 17.08.1950. Ordinēts: 22.05.1977. Konsekrēts: 24.06.1991.

Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 64624403, +371 29217340, fakss: +371 64624403,

E-pasts: b.ordinarius@inbox.lv

  

Abrickis DaumantsLic. Theol.

Aglonas bazilikas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu prāvests.
Starpdiecēžu tiesas saišu aizstāvis laulību lietās.

Dzimis: 02.03.1971. Ordinēts: 27.07.2003.

Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Tālr.: +371 26310874, fakss: +371 65381274

E-pasts: abrickis.daumants@gmail.com, ab@aglonasbazilika.lv

 

Abrickis Rolands

Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas draudzes vikārs, "Dzīvības Mātes institūta" priesteru  apvienības rekolekciju mājas kapelāns.

Dzimis: 23.04.1969. Ordinēts: 18.09.2005.

Adrese: Rekolekciju māja Rubuļos, Biži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-5484

Tālr.: +371 26171746

E-pasts: rolandsabrickis@gmail.com

 

Aglonietis Andrejs

Višķu, Ambeļu un Augškalnes draudžu prāvests.

Dzimis: 09.06.1955. Ordinēts: 28.05.1978.

Adrese: Krāslavas iela 2a, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5479

Tālr.: +371 29470188               

E-pasts: andeks@apollo.lv

 

Aglonietis Antons

Kalupes, Nīdermuižas, Dubnas un Ārdavas draudžu prāvests.

Dzimis: 09.02.1953. Ordinēts: 30.05.1976.

Adrese: Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450

Tālr.: +371 65420972, +371 29155921

E-pasts: aonton@apollo.lv


Alferovs Genādijs

Indricas un Balbinovas draudžu prāvests.

Dzimis: 16.06.1973. Ordinēts: 27.07.1997.

Adrese: Jubilejas iela 31, Indra, Indras pagasts., Krāslavas nov., LV-5664

Tālr.: +731 26263061

E-pasts: pr.genadijs73@inbox.lv

 

Artjomovs Dmitrijs, MIC, Lic. Theol.

Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vikārs.  Daugavpils sv. Staņislava Papčinska klostera priekšnieks.

Dzimis: 29.10.1980. Ordinēts: 07.06.2008.

Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5422

Tālr.: +371 65448603;  +371  22331595

E-pasts: vocatur@inbox.lv

Mājaslapa: www.jsdraudze.lv; www.mariani.lv

 

Babris Ivars

Pašlaik kalpo Rīgas arhidiecēzē, Ogres draudzes vikārs

Dzimis: 23.02.1964. Ordinēts: 13.12.1998

Adrese: Meža prosp. 1, Ogre, LV-5001 

Tālr.: +371 26475613 


Bārtulis Jānis

Emeritus

Dzimis: 14.10.1927. Ordinēts: 07.02.1951.

Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4500

Tālr.: +371 64521375 

 

Bečs Jānis

Aulejas, Okras un Kombuļu draudžu prāvests.

Dzimis: 09.09.1972. Ordinēts: 05.08.2007.

Adrese: Auleja, p.n. Auleja, Krāslavas novads, LV-5681

Tālr.: +371 29378955

 

Bernāns Aigars

Pieniņu un Znotiņu draudžu prāvests, apkalpo Smelterus.

Dzimis: 20.09.1977. Ordinēts: 23.09.2001.

Adrese: Pieniņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.,  LV-5326

Tālr.: +371 65329171, +371 29516867

E-pasts: pienini21@tvnet.lv

 

Bēķis Vilhelms

Vanagu un Rudzātu draudžu prāvests.

Dzimis: 07.08.1956. Ordinēts: 02.09.1979.

Adrese: Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328

Tālr.: +371 29122201
E-pasts: rudzatubz@inbox.lv

 

Broks Haralds

Kaunatas un Zosnas draudžu prāvests.

Dzimis: 22.06.1982. Ordinēts: 20.08.2006.

Adrese: Rāznas iela 40, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Tālr.: +371 29751333

E-pasts: magnus_grec@inbox.lv

 

Broks Rinalds

Rozentovas un Feimaņu draudžu prāvests.

Dzimis: 22.06.1982. Ordinēts: 20.08.2006.

Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, LV-4630

Tālr.: +371 29179427

E-pasts: Rinaldam@inbox.lv

 

Brūvers Guntis

Izvaltas un Borovkas draudžu prāvests.

Dzimis: 06.06.1984. Ordinēts: 05.06.2011.

Adrese: Daugavpils iela 9, Izvalta, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652

Tālr.: +371 65628238, +371 28856787

E-pasts: bruvers-g@inbox.lv

 

Butāns Julians

Stoļerovas draudzes prāvests.

Dzimis: 07.10.1938. Ordinēts: 01.11.1975.

Adrese: Baznīcas iela 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642

Tālr.: +371 27128997

 

 

Dawidowicz Filip
Preiļu draudzes vikārs

Dzimis: 30.04.1985. Ordinēts: 17.04.2016.

Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

Tālr.: +371 25937854
E-pasts: filipdawidowicz@interia.pl

Doļa Rodions

Krāslavas draudzes vikārs. Šobrīd studē Romā.

Dzimis: 25.07.1988. Ordinēts: 01.06.2014

Adrese: Baznīcas iela 2-9,  Krāslava,  Krāslavas nov.,  LV-5601

Tālr.: +371 20240098

E-pasts: rodionsdola@gmail.com


Filipenoks Vitālijs

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs, apkalpo Lūznavu.

Dzimis: 19. 01. 1988. Ordinēts: 01.06.2014.

Adrese: Latgales iela 88b, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 29593089

E-pasts: witalius2@inbox.lv


Jansons Ernests, MIC

Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vikārs. Atrodas Mariāņu kongregācijas formācijā.

Dzimis: 24.08.1978. Ordinēts: 27.07.2003.

Adrese: Baložu iela 3, Daugavpils, LV-5422

Tālr.: + 371 65448603; +371 29570509

E-pasts: ernestsjansons@live.com

Mājaslapa: www.jsdraudze.lv; www.mariani.lv

 

Jonāns Andris

Bērzgales, Stiglavas un Sarkaņu draudžu prāvests.

Dzimis: 22.10.1967. Ordinēts: 11.06.1995.

Adrese: Rītupes iela 9, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612

Tālr.: +371 64644649, +371 28345990

E-pasts: andrisjonans@inbox.lv

 

Justs Antons

Eversmuižas, Aizpūres un Pušmucovas draudžu prāvests.

Dzimis: 05.12.1981. Ordinēts: 31.08.2008.

Adrese: Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Tālr.: +371 65729065, +371 26106909

E-pasts: justs@hotmail.com

 

Kašs Dainis, MICLic. Theol.

Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudžu vikārs. Rēzeknes sv. Andreja mariāņu klostera priekšnieks. Starpdiecēžu tiesas taisnīguma veicinātājs laulību lietās.

Dzimis: 29.06.1973. Ordinēts: 08.11.1998.

Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4600

Tālr.: +371 26439743

E-pasts: dkass@inbox.lv

 

Klimons Ringolds

Pildas, Istalsnas un Brodaižu draudžu prāvests.

Dzimis: 30.05.1976. Ordinēts: 08.12.2007.

Adrese: "Liepnieki", Ņukšu pag., Ludzas nov., LV-5730

Tālr.: +371 29243655

E-pasts: ringoldkl@inbox.lv

 

Klušs MārtiņšLic. Iur. Can.

Balvu un Sprogu draudžu prāvests. 

Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās.

Dzimis: 17.05.1978. Ordinēts: 22.09.2002.

Adrese: Baznīcas iela 1, Balvi, LV-4500

Tālr.: +371 26388774

E-pasts: katolis.balvi@inbox.lv

   

Kolns Jānis

Ludzas draudzes prāvests.

Dzimis: 19.06.1975. Ordinēts: 22.09.2002.

Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701

Tālr.: +371 65725653, +371 29331054

E-pasts: cum@inbox.lv

 

Kravalis Juris

Nautrēnu un Mežvidu draudzes prāvests, apkalpo arī Ilzeskalna kapelu.

Dzimis: 08.12.1969. Ordinēts: 11.06.1995.

Adrese: Mācītājmāja, Rogovka, Nautrēnu p/n, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Tālr.: +371 26597399

 

Kupčs Jānis

Zilupes, Pasienes un Briģu draudžu prāvests, apkalpo Lauderus.

Dzimis: 13.10.1938. Ordinēts: 18.05.1969.

Adrese: Baznīcas iela 21, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751

Tālr.: +371 65724715, +371 26516714

 

Kursītis Aivars

Landskaronas un Beresnes draudžu prāvests

Dzimis: 05.04.1975. Ordinēts: 30.05.1999.

Adrese: "Liellauki", Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695

Tālr.: +371 6565821; +371 29429028

E-pasts: aivarskursitis@inbox.lv


Lapinskis Andžejs, Lic. Iur. Can.

Aglonas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu vikārs. Pašlaik studē Venēcijā.

Dzimis: 28.11.1987. Ordinēts: 03.06.2012.

Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Tālr.: +371 25964842

E-pasts: andzejsl@hotmail.com

 

Laureckis Māris

Dricānu un Pilcenes draudžu prāvests, apkalpo Jaunstrūžānus. 

Dzimis: 11.03.1980. Ordinēts: 05.08.2007.         

Adrese: Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Tālr.: +371 29214848

E-pasts: marlau@inbox.lv

 

Londe Ainārs

Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes prāvests, apkalpo Lūznavu

Dzimis: 11.09.1986. Ordinēts: 05.06.2011.

Adrese: Latgales iela 88b, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 64624522, +26988011; +371 28394225

E-pasts: a.londe@inbox.lv


Medveckis Imants, MIC, Lic. Theol.

Rīgas Garīgā semināra rektors.

Dzimis: 17.11.1964. Ordinēts: 07.06.2008.

Adrese: Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003

Tālr.: +371 28615775

E-pasts: imants.mic@gmail.com

 

Mikšto Česlavs

Varakļānu, Vidsmuižas un Riebiņu draudžu prāvests. Varakļānu dekanāta dekāns.

Dzimis: 20.03.1964. Ordinēts: 28.05.1989.

Adrese: Lubānas ielā 1a, Varakļānos, Varakļānu nov., LV-4838

Tālr.: + 371 64866187; +371 29771895

E-pasts: czeslavs@yahoo.pl, skype: valgese

 

Misjūns Oļģerts

Bēržu, Augustovas un Krišjāņu draudžu prāvests.

Dzimis: 16.01.1978. Ordinēts: 18.09.2005.

Bērži, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Tālr.: +371 26663811

E-pasts: olgerto@inbox.lv

 

Mozga Arturs

Raipoles, Rundānu un Istras draudžu prāvests.

Dzimis: 29.11.1985. Ordinēts: 05.06.2011.

Adrese: Raipole, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5736

Tālr.: +371 25978978

E-pasts: sacerdosarturs@inbox.lv

 

Mukāns Juris

Daugavpils Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas draudzes prāvests;

Dzimis: 30.10.1938. Ordinēts: 26.05.1968.

Adrese: A. Pumpura iela 11b, Daugavpils, LV-5417

Tālr.: +371 65439187

 

Naglis Viktors

Krustpils un Atašienes draudžu prāvests.

Dzimis: 03.06.1975. Ordinēts: 17.09.2000.

Adrese: Kalna iela 33, Jēkabpils, LV-5202

Tālr.: +371 65230322; +371 26663670
E-pasts: nagla.q@gmail.com

 

Odiņš Pāvels

Dagdas,  Ludvikovas, Skaistas draudžu prāvests, 

Dagdas dekanāta dekāns, apkalpo Baltu un Konstantinovu.

Dzimis: 01.03.1961. Ordinēts: 06.10.1985.

Adrese: Asūnes iela 13, Dagda, Dagdas pag., Dagdas nov., LV-5674

Tālr.: +371 65653634, +371 29583026

E-pasts: pavulsodins@inbox.lv

 

Oļševskis Valērijs

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs un Arendoles draudžu vikārs.

Dzimis: 11.06.1961. Ordinēts: 27.05.1990.

Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5403

Tālr.: +371 29590698

 

Patmalnieks Roberts

Emeritus

Dzimis: 20.10.1955. Ordinēts: 03.06.1984.

Adrese: Centrālā iela 1, Doļnaja, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov., LV-5447

 

Petrovskis Imants

Ciskādu un Ozolmuižas draudžu prāvests.

Dzimis: 20.10.1971. Ordinēts: 30.05.1999.

Adrese: Baznīcas iela 5, Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638

Tālr./fakss: +371 64640810, +371 29357792

E-pasts: imantspetr@inbox.lv

 

Petrovskis Viktors

Barkavas un Stirnienes draudžu prāvests.

Dzimis: 01.10.1973. Ordinēts: 07.06.1998.

Adrese: Parka iela 5, Barkava, Madonas nov., LV-4834

Tālr.: +371 64894622, +371 28277839

E-pasts: petrovskisv@inbox.lv

 

Prikulis AntonsDr. Iur. Can.

Pāvesta diplomātiskā korpusa līdzstrādnieks nunciantūrā Rundā, Āfrikā

Dzimis: 05.08.1983. Ordinēts: 05.08.2007.

Tālr.: +371 25981985

E-pasts: a.sacerdos@inbox.lv

 

Prikulis Staņislavs, Lic. Iur. Can.

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests. Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās.

Dzimis: 22.07.1981. Ordinēts: 18.09.2005.

Adrese: Liepu ielā 8, Baltinava, Baltinavas pag., Baltinavas nov., LV-4594

Tālr.: +371 29839869

E-pasts: pr.stanislavs@inbox.lv

 

Pujats Onufrijs

Vārkavas un Jasmuižas draudžu prāvests.

Dzimis: 28.04.1933. Ordinēts: 10.05.1956.

Adrese: Upmala, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335

Tālr.: +371 65329631, +371 29223505

 

Rāciņš Pāvils

Jezupovas un Spruktu draudžu prāvests.

Dzimis: 05.01.1952. Ordinēts: 29.05.1983.

Adrese: Jezupova, Naujienes pag., Daugavpils nov., LV-5462

Tālr.: +371 26790362

E-pasts: pavilsracins@inbox.lv

  

Sitnieks Jāzeps, MIC

Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vikārs.

Dzimis: 11.02.1937. Ordinēts: 13.06.1993.

Adrese: Baložu 3, Daugavpils, LV- 5421

Tālr.: +371 65448603; +371 29194497

E-pasts: jsitnieks@inbox.lv

Mājaslapa: www.jsdraudze.lv; www.mariani.lv

 

Sivickis MihailsDr. Iur. Can.

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs un Arendoles draudžu prāvests. Daugavpils dekanāta dekāns. Starpdiecēžu tiesas vikārs laulību lietās

Dzimis: 15.09.1979. Ordinēts: 12.09.2004.

Adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5403

Tālr.: +371 65420583, +371 29816406, +37128677608

E-pasts: michaell@inbox.lv, skype: ecclesiasticus

 

Skutels Guntars

Viļakas, Liepnas un Kupravas draudžu prāvests

Dzimis: 18.05.1985. Ordinēts: 12.09.2010.

Adrese: Parka iela 5b, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Tālr.: +371 29522542

E-pasts: gunsk@inbox.lv


Skutels Juris

Aglonas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu vikārs.

Dzimis: 28.09.1990. Ordinēts: 31.05.2015.

Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Tālr.: +371 28604045;

E-pasts: juris.skutels@gmail.com


Smirnovs Jānis

Līvānu, Līksnas, Nīcgales un Madalienas draudžu prāvests. Līvānu dekanāta dekāns. Starpdiecēžu tiesas notārs laulību lietās.

Dzimis: 22.03.1972. Ordinēts: 02.06.1996.

Adrese: Vaikuļāni, Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456

Tālr.: +371 26493629; Mājaslapa:  www.katolis.mozello.lv

E-pasts: pr.janis@inbox.lv

 

Sprukts Andris

Bukmuižas un Andzeļmuižas draudžu prāvests.

Dzimis: 09.11.1978. Ordinēts: 12.09.2004.

Adrese: Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5962

Tālr.: +371 65653247, +371 26472466

E-pasts: spruktsa@inbox.lv

 

Stankēvičs Rinalds, MIC

Viļānu, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu prāvests; 

Viļānu sv. Alberta Lielā mariāņu klostera priekšnieks.

Dzimis: 19.04.1973. Ordinēts: 11.05.2002.

Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Tālr.: +371 64662413, +371 26572230

E-pasts: vicepostulators@inbox.lv;  vilanubaznica@inbox.lv;  rstankevics@inbox.lv

 

Stepiņš Jānis

Preiļu draudzes prāvests, Preiļu dekanāta dekāns, radio „MG Latgolas Bolss” vicedirektors.

Dzimis: 06.02.1945. Ordinēts: 30.05.1976.

Adrese: Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

Tālr.: +371 65322801, +371 26464014
E-pasts: bazneica@preili.lv

 

Ševels Andris, MICLic. Theol.

Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests.

Dzimis: 13.08.1974. Ordinēts: 11.05.2002.

Adrese: Baložu 3, Daugavpils, LV- 5421

Tālr.: +371 64662413; +371 29225012

E-pasts: andmic@inbox.lv

Mājaslapa: www.jsdraudze.lv; www.mariani.lv

 

Škapars Antons, MIC

Viļānu, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu vikārs

Dzimis: 21.01.1973. Ordinēts: 27.07.1997.

Adrese: Kultūras lauk. 6a-1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650

Tālr.: +371 29474252

E-pasts: antonsskapars@hotmail.com

 

Šneveļs Fēlikss

Kupravas draudzes vikārs.

Dzimis: 31.07.1962. Ordinēts: 29.05.1988.

Adrese: Kuprava, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4582

Tālr.: +371 27879464

E-pasts: felix.sac@inbox.lv

 

Turonoks Pāvels

Asūnes un Pustiņas draudžu prāvests.

Dzimis: 19.08.1975. Ordinēts: 27.07.2003.

Adrese: Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666

Tālr.: +371 26373755
E-pasts: pr.turonoks@mail.ru


Vagalis Bernards

Aglonas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudžu vikārs. Šobrīd studē Romā.

Dzimis: 06.02.1987. Ordinēts: 03.06.2012.

Adrese: Cirīšu iela 8, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304

Tālr.: +371 28377893

E-pasts: bernards.vagalis@gmail.com

 

Vigulis Ivars

Bikavas, Strūžānu draudžu prāvests, apkalpo Īdeņu.

Dzimis: 12.01.1972. Ordinēts: 02.06.1996.

Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Tālr.: +371 26649317
E-pasts: ivarsvigulis2@inbox.lv

 

Voroņeckis Eduards

Krāslavas draudzes prāvests.

Dzimis: 15.07.1969. Ordinēts: 23.09.2001.

Adrese: Baznīcas iela 2-18, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Tālr.: +371 65624422, +371 65623939; +371 29816995

E-pasts: eduardsvoroneckis@inbox.lv

 

Voverovs Jānis

Andrupenes un Pušas draudzes prāvests.

Dzimis: 26.08.1976. Ordinēts: 07.06.2009.

Adrese: Dagdas iela 4, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687

Tālr.: +371 26578624

E-pasts: janissem76@inbox.lv

 

Zarāns JurisDr. Iur. Can.

Ludzas draudzes vikārs; Starpdiecēžu tiesas tiesnesis laulību lietās

Dzimis: 18.08.1978. Ordinēts: 22.09.2002.

Adrese: Baznīcas iela 54, Ludza, LV-5701

Tālr.: +371 28616526

E-pasts: angelo6@inbox.lv

 

Zeiļa Pāvels, MIC

Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudžu prāvests. Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks. Rēzeknes dekanāta dekāns.

Dzimis: 23.11.1945. Ordinēts: 22.05.1977.

Adrese: Atbrīvošanas aleja 87, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 64623500, +371 26578181

E-pasts: micrezekne@apollo.lv

 


Diakoni

Kārklis Mārtiņš

Dzimis: 06.12.1993. Ordinēts: 28.06.2018.

Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzeknē, LV-4601

Tālr.: +371 28289872

Streļčs Antons
Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

Dzimis: 02.11.1963. Ordinēts: 25.07.2004.

Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzeknē, LV-4601

Tālr.: +371 64624522

 

Streļčs Jāzeps

Rēzeknes Jēzus Sirds draudze

Dzimis: 02.11.1963. Ordinēts: 25.07.2004.

Adrese: Latgales ielā 88b, Rēzeknē, LV-4601

Tālr.: +371 64624522, +371 29379662

E-pasts: juzeps@inbox.lv


 

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze