Menu:
AGLONAS DIEVMĀTES SVĒTNĪCA

 Aglonas bazilika ir ne vien Latgales, bet arī visas Latvijas lielākā un nozīmīgākā svētvieta, kura ir iemantojusi starptautiskas svētvietas statusu.

Pašreizējo bazilikas ēku, kā arī tai pieguļošo klosteri 1768. gadā sāka celt dominikāņu mūki. To iesvētīja 1800. gadā.

Centrālā vieta bazilikā ir Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētgleznai, pie kuras ticīgie ir izlūguši daudzus brīnumus.

1993. gadā Aglonas baziliku apmeklēja svētīgais pāvests Jānis Pāvils II. Pirms šī apmeklējuma bazilika tika paplašināta, kā arī tika izbūvēts sakrālais laukums.

Latvijas Republikas Saeima 1995. gada 12. septembrī pieņēma likumu "Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā". Likuma 1. pantā noteikts, ka Aglona ir starptautiskas nozīmes  svētvieta, kas ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojum adaļa - kultūras piemineklis un reliģisku svētceļojumu vieta, kā arī tas, ka Aglonas svētvieta izamantojama vienīgi reliģiska un garīga rakstura pasākumiem, kurus nosaka Latvijas katoļu Baznīcas vadība.

Ar Rēzeknes – Aglonas diecēzes kūrijas atbalstu 2011. gada 12. septembrī uzsākās bazilikas interjera restaurācijas darbi. Renovācija noslēdzās 2013. gada 8. novembrī.


Aglonas bazilika pēc restaurācijas


 

  Copyright © 2013-2016 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze