Menu:
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBU KĀRTĪBA AGLONAS DIEVMĀTES SANKTUĀRIJĀ 2018. GADĀ

SLIMNIEKIEM VELTĪTA DIENA

Sestdiena, 11. augusts

   7:00 – sv. Mise                                           
11:00 – Rožukronis
12:00 – sv. Mise, svētība slimniekiem 
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – sv. Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

Svētdiena, 12. augusts

10:00 – sv. Mise                                
11:00 – Rožukronis             
12:00 – sv. Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana 
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – sv. Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

   7:00 – sv. Mise  
11:00 – Rožukronis 
12:00 – sv. Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes 
19:00 – sv. Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam 
               Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – sv. Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

   7:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
   9:00 – sv. Mise, garīgā adopcija 
(bazilikā pie centrālā altāra) 
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
16:00 – sv. Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā
)

 

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS 
OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

 17:30 – Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18:00 
– Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18:30
 – Vesperes                                         
19:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana, 
                 litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija 

22:00  Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā) 
24:00 – sv. Mise (pie pāvesta altāra)
1:00 – 7:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

                                                               Trešdiena, 15. augusts                                

   7:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
   9:00 – sv. Mise jauniešiem 
(pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 – sv. Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 – sprediķis krievu valodā 
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra) 
12:00 – Svētku galvenā sv. Mise (pie pāvesta altāra), 
                litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
 
19:00 – sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra
)

 
    Ievietots: 14:56, 02.08.2018.                                                                      radieceze.lv

 

Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze