Menu:


KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA

x
  Savu parādīšanos laikā māsai Faustīnai Jēzus vairākkārt lūdza, lai dievišķajai Žēlsirdībai tiktu veltīti svētki un lai tie tiktu svinēti Lieldienu otrajā svētdienā, kuras liturģiskajos tekstos tiek runāts par Gandarīšanas sakramenta iedibināšanu, par dievišķās Žēlsirdības tiesu. Šie svētki, kas jau bija ieviesti Polijā un svinēti Vatikānā, vispārējā Baznīcā tika izsludināti 2000. gada 30. aprīlī – māsas Faustīnas kanonizācijas dienā. Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas dekrētā norādīts, ka ,,visā pasaulē Lieldienu otrā svētdiena tiks dēvēta par dievišķās Žēlsirdības svētdienu kā nemitīgs aicinājums kristīgajai pasaulei paļāvībā uz dievišķo labsirdību saskatīt grūtības un pārbaudījumus, ko cilvēce piedzīvos turpmākajos gados”. Šis ir augstākais Apustuliskā Krēsla apstiprinājums, kādu vien Baznīca var piešķirt privātai atklāsmei, tādējādi izpildot Jēzus lūgumu, ko Viņš izteica svētajai Faustīnai.
      Vienā no parādīšanās reizēm viņa dzirdēju šos vārdus: ,,Mana meita, pastāsti visai pasaulei par manu neaptveramo žēlsirdību. Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu patvērums un aizsargs visām, bet īpaši nabaga grēcinieku dvēselēm. Šajā dienā ir atvērti manas maigās žēlsirdības visdziļākie krājumi. Es izleju žēlastību okeānu pār tām dvēselēm, kuras tuvojas manas žēlsirdības avotam. Dvēsele, kas dosies uz grēksūdzi un pieņems svēto Komūniju, saņems pilnīgu grēku un soda atlaišanu. Tajā dienā ir atvērtas visas dievišķās slūžas, caur kurām plūst žēlastība. Lai dvēsele nebīstas man tuvoties, pat ja tās grēki ir purpursārti. Mana žēlsirdība ir tik liela, ka neviens cilvēka vai eņģeļa prāts nespēs to izprast nemūžam. Viss, kas pastāv, ir nācis no manas  žēlsirdības. Katra dvēsele mūžam kontemplēs manu mīlestību un žēlsirdību. Žēlsirdības svētki izceļas no manas labsirdības dziļumiem, un es vēlos, lai tie tiktu svinēti Lieldienu otrajā svētdienā. Cilvēcei nebūs miera, kamēr tā nepievērsīsies manas žēlsirdības avotam.” (Faustīnas dienasgrāmata, 699)
    ,,Lai gan Lieldienu otrā svētdiena ir Žēlsirdības svētki, bet ir jābūt arī žēlsirdības darbiem, kas izriet no mīlestības uz mani. Jums ir jāizrāda žēlsirdība pret savu tuvāko vienmēr un visur. Jūs nedrīkstat no tā izvairīties.” (Faustīnas dienasgrāmata, 742)
  radieceze.lv

     


                                                                                                                                     
                                                                                   

______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze