Menu:


GAVĒŅA  LAIKA IV SVĒTDIENA

x
    Līdzībās par žēlsirdību Jēzus atklāj Dievu kā Tēvu, kurš nepadodas, līdz kamēr ar līdzjūtību un žēlsirdību nav iznīcinājis grēku un uzveicis noraidīšanu.  Mēs pazīstam šīs līdzības, īpaši trīs: par nomaldījušos avi, pazudušo drahmu un līdzību par tēvu un diviem dēliem (sal. Lk 15, 1-32). Šajās līdzībās Dievs  vienmēr tieks tādīts priekšā kā prieka piepildīts, īpaši tad, kad piedod. Tanīs atrodam mūsu ticības un Evaņģēlija kodolu, jo žēlsirdība ir atklāta kā spēks, kas uzvar, kas piepilda sirdis ar mīlestību un mierina ar piedošanu (Misericordiae Vultus, 9).

        Dēls, lai gan viņš bija atstājis viņu, kaut arī viņš izšķērdējis visu savu mantojumu, brīvību, vienmēr bija tēva sirdī. Tēvs ar pacietību, mīlestību, cerību un žēlastību nepārtrauca par viņu domāt, un, tiklīdz viņš viņu ieraudzīja vēl tālu esam, viņš steidzās viņam pretī, lai satiktu un ar maigumu viņu apskautu – Dieva maigumu, bez pārmācības vārdiem. Un tas ir tēva prieks. Šajā apskāvienā izpaužas viss šis prieks: viņš ir atgriezies! Dievs mūs vienmēr gaida, Viņš nekad nav noguris. Jēzus mums parāda šo žēlsirdīgo Dieva pacietību, lai mēs atgūtu paļāvību, cerību –  vienmēr! Vācu teologs Romano Guardini teica, ka Dievs atbild uz mūsu vājumu ar savu pacietību, un tas ir iemesls mūsu uzticībai, mūsu cerībai (sal. Glaubenserkenntnis [Würzburg, 1949], 28. lpp.). Tas ir kā dialogs starp mūsu vājumu un Dieva pacietību.

Dieva pacietība mūsos rada drosmi atgriezties, neskatoties uz daudzajām kļūdām un grēkiem mūsu dzīvē. Jēzus saka Tomam, lai viņš ieliek roku Viņa roku un kāju, un sāna brūcēs. Mēs arī varam pieskartie Jēzus brūcēm; mēs faktiski tām varam pieskarties. Tas notiek katru reizi, kad ar ticību saņemam sakramentus. Svētais Bernards savā homīlijā sacīja: „Caur Jēzus brūcēm es varu sūkt medu no klints un eļļu no krama klints (sal. At 32,13), es varu baudīt un redzēt Kunga labestību” (Par Dziesmu dziesmu, 61, 5). Jēzus brūcēs mēs esam drošībā. Tur mēs saskaramies ar Viņa sirds bezgalīgo mīlestību. Toms to saprata. Sv. Bernards turpina jautāt: Bet uz ko es varu paļauties? Saviem nopelniem? Nē. Mani nopelni ir Dieva žēlastība. Man nekādā ziņā trūkst nopelnu, kamēr Viņš ir bagāts žēlastībā. Ja Kunga Dieva žēlastība ir daudzveidīga, tad arī man būs daudz nopelnu. Tas ir svarīgi: drosme paļauties uz Jēzus žēlastību, uzticēties Viņa pacietībai, vienmēr meklēt patvērumu Viņa mīlestības brūcēs. Sv. Bernards pat norādīja: Nu un tad, ja mana sirdsapziņa mani plosa par tik daudziem grēkiem? – Kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā pārpilnībā ir žēlastība” (Rom 5, 20) (Par Dziesmu dziesmu, 61, 5).


Sal. Pāvests Francisks,  The Church of Mercy

                                                                                                                                       radieceze.lv
                                                                                   

______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze