Menu:


 

svātdĪna, 29. juļs

 

PYRMAIS LASEJUMS 2 Kēn 4, 42–44

Elisejs pavairoj maizi.

LASEJUMS NU KĒNEŅU ŪTRŌS GRŌMOTAS

Tamōs dīnōs:

Kaids cylvāks atnōce nu Baal-Šališas un atnese Dīva veiram Elisejam maizi nu ražas pyrmajim auglim, divdesmit mīžu maizes un svaigu labeibu sovā maiseņā. Bet tys saceja: «Dūd ļaudim, lai ād.» Bet jō kolps jam atbiļdēja: «Cik gon tō ir, ka es tū caltu prīškā symts veirim?» Bet jys otkon atkōrtōja: «Dūd ļaudim, lai jī ād. Jo tai soka Kungs: «Jī ēss un vēļ atstōs pōrpalykumu.»» Tod jys tū cēle tim prīškā, un jī ēde un vēļ atstōja pōrpalykumu, kai Kungs beja sacejis.

Tys ir Dīva vōrds.

 

PSALME 145 (144)

Refrens: Dīvs uztur vysu dzeivū. (R. sal. 16)

10 Lai slavej tevi, Kungs, vysi tovi dorbi,

un lai tovi svātī tevi cyldynoj.

11 Lai jī stōsta par tovas vaļsteibas slavi

un tovu varoneibu lai sludynoj.

Refrens

15 Vysu acis uz tevi raugōs ar cereibu,

un tu jim uzturu dūd eistajā laikā.

16 Tu labvēleibā atver sovu rūku

un paādynoj vysu, kas dzeivoj.

Refrens

17 Kungs ir taisneigs vysūs sovūs ceļūs,

un svāts ir vysūs sovūs dorbūs.

18 Kungs ir tyvu vysim, kas jū pīsauc,

vysim, kas jū patīsi pīsauc.

Refrens

 

ŪTRAIS LASEJUMS Ef 4, 1–6

Ceņtitēs uzturēt vīneibu.

LASEJUMS NU SVĀTŌ APOSTOLA PŌVULA VĒSTULES EFEZĪŠIM

Brōli:

Es, gyusteknis Kungā, jyusus lyudzu, lai jyus dzeivōtu tō aicynōjuma cīneigi, kurā jyus asat aicynōti, vysā pazemeibā un lānprōteibā, un iztureibā pacīšūt mīlesteibā vīns ūtru. Ceņtitēs uzturēt gora vīneibu ar mīra saitem. Vīna ir Mīsa, un vīns ir Gors, taipat kai ari jyus asat aicynōti vīnai cereibai, kū dūd jyusu aicynōjums. Vīns ir Kungs, vīna ticeiba, vīna kristeiba. Vīns ir Dīvs un vysu Tāvs, kas ir pōri vysim, caur vysim un vysūs.

Tys ir Dīva vōrds.

 

PYRMSEVANGELIJA DZĪDŌJUMS Lk 7, 16

Alleluja.

Lels pravīts ir cēlīs myusu vydā,

un Dīvs ir apmeklējis sovus ļaudis.

Alleluja.

 

EVANGELIJS Jņ 6, 1–15

Jezus pavairoj maizi.

LASEJUMS NU JEZUS KRISTUS EVANGELIJA, KŪ UZRAKSTEJIS SVĀTAIS JŌŅS

Tymā laikā:

Jezus pōrsacēle pōri Galilejas, tys ir Tiberijas, azaram. Un jam sekōja lels ļaužu pulks, jo jī beja redzējuši zeimes, kū jys dareja pi tim, kas beja slymi. Tod Jezus uzkōpe kolnā un apsasāda tur kūpā ar sovim mōceklim. Bet jau tyvōjōs Leldīnes – jūdu svātki. Kod Jezus, pacēlis acis, īraudzeja, ka pi jō nōk ļūti daudz ļaužu, jys saceja Filipam: «Kur mes nūpērksim maizi, lai jī paāstu?» Bet tū jys saceja, jūs pōrbaudeidams, jo pats zynōja, kū dareis. Filips jam atbiļdēja: «Par divsimt denarijim maizes napītiks, lai kotrs kaut nadaudz dabōtu.» Vīns nu jō mōceklim, Andrejs, Seimaņa Pītera brōļs, saceja jam: «Šeit ir zāns, kam ir pīcas mīžu maizes un divas zivis. Bet kas tys ir tik daudzim?» Tod Jezus saceja: «Licit ļaudim apsasēst.» Bet tamā vītā beja daudz zōles. Tai jī apsasāda – skaitā ap pīcas tyukstūšas veirīšu. Tod Jezus jēme maizi un pasateicis izdaleja tim, kas beja apsasāduši; taipat ari zivis, cik jī gribēja. Un, kod jī paēde, jys saceja sovim mōceklim: «Salosit pōri palykušōs druponas, lai nikas naaizīt būjā.» Un jī salaseja un pīpiļdeja divpadsmt grūzus ar druponom, kas nu pīcom mīžu maizem beja pōri palykušas tim, kas ēde. Kod šī ļaudis īraudzeja, ka Jezus ir izdarejis breinumu, jī saceja: «Tys patīši ir pravīts, kas ir atnōcis uz pasauli.» Bet Jezus, nūprozdams, ka jī grib nōkt, lai jū ar varu jimtu un īcaltu par kēneņu, otkon vīns pats uzkōpe kolnā.

Tys ir Kunga vōrds.Copyright © 2013-2018 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze